• Oct
    20

    सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक बिवरण, २०७७ बैशाख देखि २०७७ असारमसान्त सम्म

     २०७७ बैशाख देखि २०७७ असारमसान्त सम्म

    Download
Message From Director General

Director General

I hope this platform will be helpful for all the stakeholders and general public to be aware of the different activities performed under this program. I wish f...... See More