Library
Welcome To

Department Of Water Resources And Irrigation

Department of Water Resources and Irrigation (DWRI) is a government organization, with a mandate to plan, develop, maintain, operate, manage and monitor different modes of environmentally sustainable and socially acceptable Irrigation Projects both surface and ground water or projects of water resources with irrigation as major component, particularly larger in size. Also DWRI works in the field of water induced disaster management through its river management projects, landslides management projects and catchment management projects.

Date Contract ID Notice Download Status
2 Dec, 2022 PRBFRMP/Works/ West Rapti/CW-03, PRBFRMP/Works/ Lakhandehi/CW-04, PRBFRMP/Works/ Bakraha/CW-05 Notice of Award of Contract for West Rapti CW-03, Lakhandehi CW-04 and Bakraha CW-05 River Basins
24 Nov, 2022 PRBFRMP/Works/ West Rapti/CW-03, PRBFRMP/Works/ Lakhandehi/CW-04, PRBFRMP/Works/ Bakraha/CW-05 Notice of Intention for Award of Contract for CW-03, CW-04 and CW-05
7 Nov, 2022 PRBFRMP/Works/West Rapti/CW-03, PRBFRMP/Works/ Lakhandehi/CW-04, PRBFRMP/Works/ Bakraha/CW-05 Notice for Opening of Price Bids for Flood Control Works at West Rapti (CW-03), Lakhandehi (CW-04) and Bakraha (CW-05) River Basins in Terai of Nepal.
4 Aug, 2022 PRBFRMP/ Works/West Rapti/CW-03, PRBFRMP/ Works/Lakhandehi/CW-04, PRBFRMP/ Works/Bakraha/CW-05 Addendum Notice for Flood Control Works at West Rapti, Lakhandehi and Bakraha River Basins

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (कार्तिक - पौष २०७९)

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरीएको&nbs...
27 January, 2023

सुनकोशी मारिन डाईभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको सुरुंग खन्ने कार्यको प्रगति स...

सुनकोशी मारिन डाईभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना, सिन्धुलीमा मिति २०७९/०...
23 December, 2022

सार्वजनिक विवरण

सार्वजनिक विवरण
6 November, 2022
SN Date Notice Title Download Remarks
Update Coming Soon

सूचना !

यस विभाग वा अन्तर्गत पदस्थापन हुनु भएका नव नियुक्त इन्जिनियर (न...
3 September, 2021

ICWM - Procedural Guideline, January, 2021

18 July, 2021

सूचना!

7 July, 2021

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

1 year ago

सिंचाइ नियमावली, २०५६

2 years ago

जलस्रोत नियमावली, २०५०

2 years ago
योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा
योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा
बहुउद्देश्यीय तथा सिंचाइ महाशाखा
बहुउद्देश्यीय तथा सिंचाइ महाशाखा
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा
भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखा
भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखा
सिंचाइ व्यवस्थापन महाशाखा
सिंचाइ व्यवस्थापन महाशाखा
प्रशासन शाखा
प्रशासन शाखा
आर्थिक प्रशासन शाखा
आर्थिक प्रशासन शाखा
ऐन, कानून, परामर्श शाखा
ऐन, कानून, परामर्श शाखा

नागरिक वडापत्र

2 years ago
हेमराज भुसाल

उपसचिव

  • ०१-५४३७३०८, ९८६४४७५८७१
  • ०१-५४३७१६९
  • administration@dwri.gov.np