सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण (२०७८ चैत्र १ देखि २०७९ असार सम्म)

5 August, 2022