७० औं सिंचाइ दिवसको अबसरमा गरिएको प्रस्तुतिमा राय/सल्लाह र पृष्टपोषणको लागि

9 April, 2023

७० औं सिंचाइ दिवसको अबसरमा उपमहानिर्देशक श्री संजीव बरालज्यूको "Investment in Irrigation in Federal System: Issues and Challenges " विषयक प्रस्तुतिमा राय/सल्लाह र पृष्टपोषण  dg_pasection@dwri.gov.np वा  dwripasection@gmail.com मा पठाई दिनुहुन अनुरोध छ ।