सार्वजनिक विवरण (२०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
28 April, 2024

Invitation of Electronic Bids

Supply, Delivery, Installation, and Operation of Radar Level Sensor, Data Collection Platform and ot...
5 February, 2024

सार्वजनिक विवरण (२०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
18 January, 2024

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारीको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना 

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारी...
2 December, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
30 October, 2023

अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धि

अध्ययन  कार्यक्रम सम्बन्धी
28 May, 2023

बैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी

23 May, 2023

सार्वजनिक विवरण चैत्र २०७९

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धि...
25 April, 2023

७० औं सिंचाइ दिवसको अबसरमा गरिएको प्रस्तुतिमा राय/सल्लाह र पृष्टपोषणको लागि

७० औं सिंचाइ दिवसको अबसरमा उपमहानिर्देशक श्री संजीव बरालज्यूको "Investment in Irrigation in Fed...
9 April, 2023

सिंचाइ दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

सिंचाइ दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
4 April, 2023