अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब कार्यन्वयन सम्बन्धमा

27 March, 2023

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (कार्तिक - पौष २०७९)

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरीएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्...
27 January, 2023

सुनकोशी मारिन डाईभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको सुरुंग खन्ने कार्यको प्रगति सम्बन्धमा

सुनकोशी मारिन डाईभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना, सिन्धुलीमा मिति २०७९/०९/०७ गते बिहान सम्ममा TBM मेसिन द...
23 December, 2022

सार्वजनिक विवरण

सार्वजनिक विवरण
6 November, 2022

Note Verbale seeking nominations for in-person training courses in India under ITEC Programme of Govt of India

Nominations for physical (in-person) training courses in India under the Indian Technical & Econ...
23 August, 2022

Executive Development /International Study Tour -Call of Nomination

International Study Tour/Executive Development Program -Call for Nominations/In -House Training Prog...
11 August, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण (२०७८ चैत्र १ देखि २०७९ असार सम्म)

5 August, 2022

Invitation to apply for Professional Training Course on Multi-scale Integrated River Basin Management in the Hindu Kush Himalaya

8 July, 2022

10th meeting of Nepal India Joint Committee on Koshi and Gandak Projects Concluded Successfully

10th meeting of Nepal India Joint Committee on Koshi and Gandak Projects Concluded Successfully
17 April, 2022

14th Meeting of Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management Concluded

14th Meeting of Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management Concluded
16 March, 2022