Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation System, 2021 कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation Sys...
18 July, 2021

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा 
12 July, 2021

सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७८{र७९ श्रावण १ गतेदेखि सम्बन्धित चिट्ठीपत्र, कागजातहरु, सूचना, आदि यस पत्रमा उल्लेखित email...
6 July, 2021

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र
4 May, 2021

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (कोभिड १९ भेरियन्ट सम्बन्धमा)

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/१३ को निर्णयानुसार
29 April, 2021

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को Covid-19 सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र कार्यान्वयन एवं जानकारीका ला...
25 April, 2021

जग्गा धनी दर्ता स्रेस्ता कायम तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्बन्धी परिपत्र

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको लगत कट्टा तथा श्रेस्ता कायम गर्ने र जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएपछि मात्...
6 April, 2021

परिपत्र (गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धी)

नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मिति २०७७/११/१० गते स्वीकृत गरिएको 'गुगल प्...
22 March, 2021