निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

आयोगको बैठक संख्राया ७९/२०७९ मिति २०७९/०४/१५ मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव नं ३५८ सम्बन्धि निर्ण...
25 August, 2022

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा 
31 August, 2021

निर्णय (राष्ट्रसेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान) कार्यान्वयन सम्बनधमा

निर्णय (राष्ट्रसेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान) कार्यान्वयन सम्बन्धमा
31 August, 2021

पानीमापन, बाली उत्पादकत्व तथा सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी विवरणहरु संकलन अद्यावधिक गरी नियमित रुपमा विभागमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा

पानीमापन, बाली उत्पादकत्व तथा सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी विवरणहरु संकलन अद्यावधिक गरी नियमित र...
26 July, 2021

Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation System, 2021 कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation Sys...
18 July, 2021

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा 
12 July, 2021

सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७८/७९ श्रावण १ गतेदेखि सम्बन्धित चिट्ठीपत्र, कागजातहरु, सूचना, आदि यस पत्रमा उल्लेखित email म...
6 July, 2021

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र
4 May, 2021

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (कोभिड १९ भेरियन्ट सम्बन्धमा)

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/१३ को निर्णयानुसार
29 April, 2021

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को Covid-19 सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र कार्यान्वयन एवं जानकारीका ला...
25 April, 2021