परिपत्र (गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धी)

नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मिति २०७७/११/१० गते स्वीकृत गरिएको 'गुगल प्...
22 March, 2021