आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण समयमै पेश गर्ने सम्बन्धमा 
12 July, 2021

सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७८/७९ श्रावण १ गतेदेखि सम्बन्धित चिट्ठीपत्र, कागजातहरु, सूचना, आदि यस पत्रमा उल्लेखित email म...
6 July, 2021

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र
4 May, 2021

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (कोभिड १९ भेरियन्ट सम्बन्धमा)

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/१३ को निर्णयानुसार
29 April, 2021

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को Covid-19 सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७८/१/६ को निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र कार्यान्वयन एवं जानकारीका ला...
25 April, 2021

जग्गा धनी दर्ता स्रेस्ता कायम तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्बन्धी परिपत्र

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको लगत कट्टा तथा श्रेस्ता कायम गर्ने र जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएपछि मात्...
6 April, 2021

परिपत्र (गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धी)

नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मिति २०७७/११/१० गते स्वीकृत गरिएको 'गुगल प्...
22 March, 2021